I. HZ. İBRAHİM VE
DOSTLUK
SEMPOZYUMU


   22 Mart - 24 Mart
2013

  urfa belediyesi          urfa valiliği       akav      risale akademi


Değerli Bilim İnsanları,

 

1. HZ. İBRAHİM VE DOSTLUK SEMPOZYUMU; “Risale-i Nur Ekseninde, Hazreti İbrahim ve Dostluk”, 22-24 Mart 2013 tarihleri arasında, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecektir.

21. yüzyılın ülkemiz ve dünya açısından en çok ihtiyaç duyulan konularından biri de sevgi, kardeşlik ve dostluktur. Bugün insanlığın her şeyden daha çok birbirini dinlemeye, anlamaya ve dostluk köprülerini kurmaya ihtiyacı vardır. Dostluk denilince bu coğrafyada ilk akla gelen isim Hz. İbrahim’dir. Kur’ân-ı Kerim’in ana hedeflerinden biri de İbrahimî dostluğu tesis etmektir. Birçok ayet bize gerçek dostun Allah olduğunu vurgular.  Risale-i Nur ise pek çok yerde Allah için sevmeyi, Allah için dost olmayı tavsiye eder. Şanlıurfa,  Kur’an’ın Risale-i Nur’un öncelediği bu İbrahimî dostluğun,  neşv-ü nema bulduğu önemli şehirlerimizden biridir.

Hz. İbrahim, insanlığa gönderilmiş bir tevhid kahramanı ve sahih imanın özünü ve esasını oluşturan tevhid geleneğinin en büyük ıslahatçısıdır. Kurandaki ifadeyle “Allah’a gönülden yönelip itaat eden hidayet önderi örnek bir muvahhitti.” Dolayısıyla o, Kuran'da ifade edildiği üzere “ne bir Yahudi ne de bir Hıristiyandı; o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı.” Nihayet yüce Allah, Hz. İbrahim’i kendisine dost (Halil) edinmek suretiyle O’na verdiği değeri göstermiştir. Kuran'da geçen ifadelerle nimete şükreden, misafirperver, sözünün eri, vefakâr bir insan, görevini tam olarak yerine getirdiği için, Allah’ın, kendisini insanlara önder yaptığı bir peygamberdir. İşte bütün bu güzel özellikler, onun iman ve tevhid mücadelesini kolaylaştıran unsurlar olmuştur. Hz. İbrahim, bu özelliklerini yaşadığı topraklara miras olarak da bırakmıştır.     

Miras olarak bırakılan bu insani ve ahlaki değerler, inşa edilmiş toplumların hayatını devam ettirmesinde önemli rol oynayan temel taşlarıdır. Bu değerlerin toplum içinde hüküm sürmesi oranında huzur, refah ve emniyet devam eder. Değerler birbirlerine zincir halkaları gibi bağlıdırlar ve birbirlerinden etkilenirler. Birinin sekteye uğraması durumunda diğerleri de sekteye uğrar.

Dostluk, İslam literatürünün önemli bir argümanıdır. Kavram olarak sevgi, ilgi, dayanışma ve kaynaşmayı içerir. Bu duygular da aslında hayatı anlamlılaştıran değerler haline gelmiştir. Korunması yönünde insanlık var olalı, sürekli bir gayret olmuştur. İslam'da "kişi sevdiğiyle beraberdir" ifadesi dostluğa anlam katan bir ifadedir. "Dostun dostu dosttur" ifadesi ise bu anlamda önemli bir ilke olarak karşımızdadır. Bu anlayış aslında muhatabın hatırı için başkalarını da nazarımızda hatırlı kılar.

 İnsan ilişkilerinin ciddi anlamda tahribata uğradığı bir ortamda temel evrensel ve dini olgu olarak dostluk, önemli bir değer ve uzlaşma unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Dostluk, özelde ülkemizde ve genelde dünyada kaybolmaya yüz tutmuş insani-toplumsal ve topumlar arası ilişkilerin tesisinde, yedekte bekletilen bir duygu olmaktan öte her an yaşanmasına ihtiyaç duyulan bir olgudur. İnsanların farklı özellikleri itibariyle çok çabuk ötekileştirildiği günümüzde bu değerin önemi daha bariz bir biçimde ortaya çıkmaktadır.  

İnsanlığın temel ihtiyacı olması bağlamında tüm ilahi dinlerde aslında dostluğa vurgu vardır ve en önemlisi de "Allah" doğru yolda olan insanların dostudur. Hz. İbrahim ise Allah dostu olarak somut örnektir. Bu çerçevede Kuran'da dostluk kavramına yüklenen anlam, dostluğun çerçevesi, ölçüsü, dostluğun tarifi, ilişkili kavramların insani ilişkilere yansıması, Hz. İbrahim'in ismiyle özdeşleşen ve Said Nursi tarafından haslet olarak önem atfedilen "haliliye" veya "hıllet/hullet" kavramlarının teorik olarak temellendirilerek ortaya konması, toplumsal olarak hayatın akışı içindeki uygulanabilirliğinin getirilerinin ortaya konması önem arz etmektedir.

Kötülüğün hep pusuda beklediği bu zamanda, dostluğu, kardeşliği, sevgiyi yeniden inşa edip; kini nefreti, ırkçılığı, düşmanlığı yok etmek için, siz bilim adamlarını, bu konuda düşünmeye ve bildirilerinizle katkı sunmaya davet ediyoruz. Bünyesinde barındırdığı kültür ve Hz. İbrahim'in karakteri kaynaklı dostluk ortamının temsilcisi bir merkez konumunda olan Şanlıurfa'da düzenlenecek olan bu sempozyumda sunulması muhtemel tebliğlere, panellere, konuşmalara konu olabilecek başlıklar Sempozyum konuları linkinde arz edilmiştir. Bu Sempozyuma yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.
Celalettin GÜVENÇ

Şanlıurfa Valisi Sempozyum Onursal Başkanı

Dr. A. Eşref FAKIBABA

Şanlıurfa Belediye Başkanı

Sempozyum Onursal Başkan Yrd.

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY

Akademik Araştırmalar Vakfı

Sempozyum Başkanı

       Dr. İsmail BENEK

     Risale Akademi

  Sempozyum Başkan

 

 

 

 

© 2013 Dostluk Sempozyumu
Tasarım ve Uygulama İnotek Bilişim